გიორგი ჯავახაძე, გიორგი ლაზარიაშვილი, ლუკა ლეკვეიშვილი.